Alexander Danov

starszy Gary, informator

Description:

Nosferatu, podobno mieszka na cmentarzu. Wiarygodny handlarz informacją. Dobry przyjaciel Modiusa. Utrzymuje również kontakt z Barbarą.

Bio:

Alexander Danov

Chicago new Chronicles MichaDzidt